Chi tiết công nghệ xử lý tro xỉ than nhiệt điện
Đặc điểm sản phẩm - công nghệ khối bê tông lấn biển

- Có thể đạt đến mác bê tông 300

- Bền sulphat, chịu mặn và không ảnh hưởng môi trường nước biển;

- Tiêu thụ hết lượng tro bay và xỉ than thải ra của các nhà máy nhiệt điện;

- Không lo ngại ô nhiễm môi trường do gió bụi;

- Tăng diện tích quốc gia, hải đảo…. khi dùng lấn biển;

- Không mất diện tích đất và chi phí vận hành bãi thải tro xỉ;

- Có thể thay thế đá hộc làm bờ kè, đê bao sông, biển…trong chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và chống nước biển dâng;

- Có thể làm các khối bê tông chắn sóng chống sạt lở và bảo vệ bờ biển.

Các nội dung liên quan :
Kiến nghị
Kết quả test
Hình ảnh
Giải pháp tổng quát xử lý triệt để tro xỉ than
Bản quyền