Chi tiết công nghệ xử lý tro xỉ than nhiệt điện
Kiến nghị

CHÍNH PHỦ

- Chính phủ qui hoạch các vùng biển cho phép đổ khối bê tông lấn biển nếu nhà máy nhiệt điện ở xa nguồn tiêu thụ,

- Chính phủ có cơ chế cho vay vốn ưu đãi cho nhà đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường bằng công nghệ này. 

ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐẶT NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

- Địa phương và nhà máy nhiệt điện giao đất đã được cấp làm bãi thải tro xỉ cho nhà đầu tư.

- Thuận chủ trương đưa khối bê tông này vào các công trình đê bao chống nước biển dâng, chống sạt lở, lấn biển hoặc chắn sóng.

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

- Nhà máy nhiệt điện trả phí xử lý môi trường cho nhà đầu tư;

- Nhà máy nhiệt điện cần có đường ống dẫn tro xỉ ra cảng để thuận tiện vận chuyển tro xỉ bằng đường thủy cho các nhà máy sản xuất gạch không nung.

Các nội dung liên quan :
Đặc điểm sản phẩm - công nghệ khối bê tông lấn biển
Kết quả test
Hình ảnh
Giải pháp tổng quát xử lý triệt để tro xỉ than
Bản quyền