Chi tiết thiết bị sản xuất gạch nhẹ
Bản quyền

Các thành tích công ty Trung Hậu đã đạt được:

Sáng chế Bê tông nhẹ được tạo thành từ chất tạo bọt được Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Bộ Khoa Học & Công Nghệ) công nhận.

Sáng chế Quy trình và thiết bị sản xuất gạch block bê tông nhẹ được Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Bộ Khoa Học & Công Nghệ) công nhận.

Sáng chế Khuôn gạch blốc bê tông bọt được Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Bộ Khoa Học & Công Nghệ) công nhận.

 


Sáng chế Máy vệ sinh khuôn gạch blốc bê tông bọt được Cục Sở Hữu Trí
Tuệ (Bộ Khoa Học & Công Nghệ) công nhận.

 


Sáng chế Máy tháo khuôn gạch blốc bê tông bọtđược Cục Sở Hữu Trí Tuệ
(Bộ Khoa Học & Công Nghệ) công nhận.

 

Công nghệ mới Sản xuất gạch block bê tông nhẹ, cách âm, cách nhiệt được Bộ Xây Dựng xác nhận.
Sản phẩm Block bê tông nhẹ không nung được Bộ Xây Dựng xác nhận.
Giấy chứng nhận Doanh Nghiệp Khoa Học và Công Nghệ của Sở Khoa Học Và Công Nghệ.
Công trình khác:
Video Clip
Khách hàng
Trung Hậu vào top 100 nhà cung cấp đáng tin cậy
Giá thành sản phẩm
Quy trình công nghệ
Tiêu chuẩn TCXDVN 316:2004
Kết quả kiểm tra
Đặc điểm sản phẩm
Thông số dây chuyền thiết bị
Tư vấn đầu tư