Chi tiết thiết bị sản xuất gạch không nung
Các chính sách ưu đãi đầu tư

1. Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ; sửa đổi bổ sung bởi nghị định 96/2010/NĐ-CP : doanh nghiệp sản xuất gạch nhẹ , vật liệu mới … được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp chỉ có 10 % và được miễn - giảm đến 13 năm ; được miễn tiền thuê đất hoặc miễn tiền sử dụng đất khi được thuê hoặc giao đất.

2. Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 về Chương trình phát triển Vật liệu Xây không nung đến 2020 và Quyết định 10/2009/QĐ-TTg về sản phẩm cơ khí trọng điểm : doanh nghiệp mua thiết bị sản xuất gạch nhẹ , thiết bị sản xuất gạch xi măng cốt liệu thuộc sản phẩm cơ khí trọng điểm… được vay vốn tín dụng ( không thế chấp ) với lãi suất ưu đãi ở NH Phát triển Việt Nam đến 70% giá trị đầu tư ( tham khảo Hướng dẫn số 1847 /NHPT-TĐ ngày 12/6/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt nam ).

3. Được vay vốn ở Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam : www.vepf.vn và có thể bán chứng chỉ giảm khí thải nhà kính.

Các nội dung liên quan :
Các công trình sử dụng gạch Trung Hậu
Khách hàng của chúng tôi
Nguyên liệu
So sánh công nghệ
Brochure
Phương pháp thi công
Giá thành viên gạch
Kết quả test
Video
Hình ảnh
Hội thảo
Bản quyền
Thông số kỹ thuật
Sơ đồ thiết bị
Gạch Ống - KHÔNG NUNG
Giới thiệu