Chi tiết thiết bị sản xuất gạch không nung
Bản quyền

Sáng chế Phương pháp sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu được Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Bộ Khoa Học & Công Nghệ) công nhận.

 

Sáng chế Gạch polyme khoáng tổng hợp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Bộ Khoa Học & Công Nghệ) công nhận.

 

Xác nhận công nghệ mới sản xuất vật liệu xi măng-cốt liệu do Bộ Xây Dựng công nhận.

 

Các nội dung liên quan :
Các công trình sử dụng gạch Trung Hậu
Khách hàng của chúng tôi
Nguyên liệu
So sánh công nghệ
Brochure
Phương pháp thi công
Giá thành viên gạch
Kết quả test
Video
Hình ảnh
Hội thảo
Các chính sách ưu đãi đầu tư
Thông số kỹ thuật
Sơ đồ thiết bị
Gạch Ống - KHÔNG NUNG
Giới thiệu