Chi tiết thiết bị sản xuất gạch không nung
Giá thành viên gạch

  • Viên gạch 2 lỗ MIỀN BẮC
Qui cách : 6 x 10.5 x 22 (cm):  • Chi phí nguyên liệu : chưa đến 300 đ/viên
  • Chi phí sản xuất : khoảng 100 đến 150 đ/viên
Viên gạch 4 lỗ MIỀN NAM

Quy cách : 8 x 8 x 18 (cm).  • Chi phí nguyên liệu : chưa đến 350 đ/viên.
  • Chi phí sản xuất : khoảng 100 đến 150 đ/viên.

  • Viên gạch 6 lỗ MIỀN TRUNG

Quy cách : 7.5 x 11.5 x 17 (cm).  • Chi phí nguyên liệu : chưa đến 350 đ/viên.
  • Chi phí sản xuất : khoảng 100 đến 150 đ/viên.
Các nội dung liên quan :
Các công trình sử dụng gạch Trung Hậu
Khách hàng của chúng tôi
Nguyên liệu
So sánh công nghệ
Brochure
Phương pháp thi công
Kết quả test
Video
Hình ảnh
Hội thảo
Bản quyền
Các chính sách ưu đãi đầu tư
Thông số kỹ thuật
Sơ đồ thiết bị
Gạch Ống - KHÔNG NUNG
Giới thiệu