Chi tiết thiết bị sản xuất gạch không nung
Phương pháp thi công

Có thể dán các viên gạch bằng nước xi măng , hoàn toàn không dùng vữa xây . Tiết kiệm đến 50.000 đ/m2 tường sau khi hoàn chỉnh . Thời gian dán gạch nhanh hơn xây gấp 3 – 4 lần.Bức tường sau khi hoàn tất sẽ nhẹ hơn.

Các nội dung liên quan :
Các công trình sử dụng gạch Trung Hậu
Khách hàng của chúng tôi
Nguyên liệu
So sánh công nghệ
Brochure
Giá thành viên gạch
Kết quả test
Video
Hình ảnh
Hội thảo
Bản quyền
Các chính sách ưu đãi đầu tư
Thông số kỹ thuật
Sơ đồ thiết bị
Gạch Ống - KHÔNG NUNG
Giới thiệu