Giới thiệu

Công ty Trung Hậu đã hoạt động hơn 20 năm, nghiên cứu công nghệ Gạch nhẹ Bê tông bọt từ năm 2005 và công nghệ Gạch ống - xi măng cốt liệu từ năm 2009.

SẢN PHẨM CHỦ LỰC (có bản quyền):

  1. Dây chuyền tự động sản xuất Gạch nhẹ Bê tông bọt;
  2. Dây chuyền tự động sản xuất Gạch ống - xi măng cốt liệu.
Công ty Trung Hậu hiện là thành viên các tổ chức:
  1. Hội Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam
  2. Hội Kỹ Thuật Xây dựng TP.HCM ( Ủy viên Ban Chấp Hành )
  3. Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM
  4. Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam;
  5. Hội công nghiệp Bê tông Việt Nam.